За запазване на обвързаната подкрепа

„Трябва да има обвързана подкрепа. Това е един стимул за реалните земеделски производители, които обработват земята, отглеждат животни и произвеждат продукция. Без тази обвързана политика ще има леко задържане на ситуацията около развитието на земеделското производство“, убеден е проф. Греков.

За тавана на плащания

„Според мен прагът на директни плащания трябва да бъде задължителен, тъй като той ще даде възможност на повече хора да се занимават с този отрасъл. При едни големи собственици селата все повече се обезлюдяват, затова нека да се даде възможност за развитие на средния производител, който да бъде основата на селското стопанство за в бъдеще. 

Не съм против обединяването или едрите собственици, но в крайна сметка трябва да има повече хора, които да работят в България, а не да излизат в чужбина, където да извършват същата дейност“, смята ученият. 

За плащането на декар или продукция

„Мисля, че плащането трябва да се прави на продукция, за да се стимулира производството. А защо да не потърсим възможност да обвържем двете неща – плащане и на декар, и на продукция“, предлага опитният преподавател.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.