Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам

Нови правила: Как ще се подпомага биологичното растениевъдство?
24.02.2023 | 15:07 |
1005 |
0
Нови правила: Как ще се подпомага биологичното растениевъдство?

За следващите пет години растениевъдите, които са се насочили към биологично производство, ще бъдат подпомагани по Втори стълб по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Ето какви ще бъдат изискванията за кандидатстване и планирани ставки в евро.

Биологичните животни и площи от Агроекология се местят в екосхема

Подпомагането за биологично растениевъдство е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за „допустим хектар“. Всички те трябва да са под контрола на контролиращото лице.

Площта може да бъде намалена с не повече от 10%, като всяка година поне 90% от нея се припокрива географски с площта, за която има поет ангажимент.

Площи, заети с фуражни култури, както и постоянно затревени площи, участващи в формиране на размера на подпомагане съобразно съотношението, заложено в екосхемата за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни, не могат да получат подпомагане и по тази интервенция.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ.  За него могат да кандидатстват стопани, регистрирани съгласно националното законодателство и имащи сключен договор с Контролиращо лице.

• Плащания за преминаване към биологично земеделие
Ангажиментът за операцията е петгодишен в случаите, в които площите в стопанството са встъпили в период на преминаване към биологично растениевъдство. След изтичането на този период фермерът следва да предостави сертификат за биологична продукция за културите, но продължават да бъдат в ангажимента.
• Плащания за поддържане на биологично земеделие
Ангажиментът е петгодишен, като земеделските стопани следва да предоставят всяка година от поетия многогодишен ангажимент сертификат за произведена от тях растителна продукция и доказателства за реализация на сертифицираната биологична продукция, за която са получили подпомагане.

 

Подпомагането се основава на групиране на земеделски култури (23 групи). Изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи: 

Размер на площите – ставка:
До 50 ха – 100% 
От 50,01 ха до 100 ха – 50% 
Над 101 ха – 10% 

За групата на полските култури и за маслодайната роза изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларираните площи: 

Размер на площите – ставка:
До 100 ха – 100% 
От 101 ха до 250 ха – 50% 
Над 251 ха – 10%

Специфични условия и изисквания за „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“

В случаите, в които съществуващите биологични стопанства добавят площи в период на преминаване към биологично земеделие, то тези площи получават подпомагане за целия период на ангажимента.

Площите, преминали период на преход и получили подпомагане по операцията, не могат да бъдат подпомагани отново по същата операция. 

Площите, подпомогнати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г, както и площите, за които е бил отнет сертификат и/или за които е започнал нов преходен период, не могат да участват за подпомагане по тази операция.

До края на втората година от ангажимента кандидатът за подпомагане трябва да премине обучение в областта на биологичното производство.

Специфични условия и изисквания за „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ 

Кандидатите за подпомагане поемат ангажимент да прилагат методите на биологично производство за период от пет последователни години. След изтичане на петгодишния период на ангажимента те могат да удължават ангажимента си ежегодно до изтичане на програмния период.

Земеделските стопани следва да предоставят всяка година от поетия многогодишен ангажимент: сертификат за произведена от тях биологична растителна продукция и доказателства за реализация на сертифицираната биологична продукция, за която са получили подпомагане.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: