Как ще се подпомагат иновациите в Стратегичесия план?
25.04.2023 | 09:20 |
1691 |
0
Как ще се подпомагат иновациите в Стратегичесия план?

Иновациите са тази важна и неизменна част от сектор селско стопанство, която го прави по-конкурентоспособен и със сигурност по-дигитализиран.

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

 

Колкото и безспорна да е помощта на дигиталните и иновативни решения, те все още до голяма степен плашат особена част от земеделците. Може би това се дължи на ниското ниво на обновяване на поколенията в селското стопанство или пък на предубедеността на някои фермери. Няма как да бъдем сигурни, не се наемаме и да анализираме.

В уебинар на Агри.БГ, част от кампанията "ОСП работи за нас: Много повече от политика", обсъдихме какви са възможностите за инвестиции в иновации - какви са интервенциите, които са заложени в Стратегическия план на България до 2027 г. И също така фермерите разбраха как могат да тестват дадена иновация без да платят и една стотинка за нея.

Гости в уебинара бяха Милен Кръстев – началник отдел  „Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“ в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието, Венислава Бояджиева – главен експерт в същия отдел и Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации, един от основателите на цифровия иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ и ръководител на одобрения от ЕК - Европейски цифров иновационен хъб с фокус земеделие AgroDigiRise, който надгражда АгроХъб.БГ.

"Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) има за цел да създаде предпоставки за земеделските стопани, учените и съветниците да работят заедно, за да възникнат тези идеи, които да бъдат разработени съвместно. В тази връзка в Стратегическия план е описано как ще функционира AKIS, като в нея са предвидени редица действия, които имат за цел да стимулират този процес.

Това е мярка, свръзана с предоставяне на съвети от страна на консултански асоциации на земеделски стопани; мярка, свързана с обучения, информационни семинари, демонстрационни дейности, насочена към земеделски стопани, както и интервенцията Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации, която е основният инструмент, който ще подпомага тези новаторски проекти в рамките на този период", обясни Милен Кръстев.

По думите му системата AKIS съдържа три интервенции. Те формират един бюджет, който възлиза на приблизително 103 млн. лева публични разходи. Това са около 2,9% от бюджета на програмата в частта Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Тези средства ще бъдат на разположение за страната ни в следващия 5-годишен програмен период.

Идеята е през тази година да стартира първият прием, който ще бъде насочен към оперативните групи на организации производители.

"Сформиран е Комитетът за наблюдение на Стратегическия план, чието първо заседание предстои да се проведе в рамките на месец май 2023 г.

Тогава предстои да бъде гласувана и одобрена индикативната годишна работна програма, въз основа на която Министерството на земеделието ще работи и ще определя приеми на проектни предложения. В това число прием на проектни предложения за първа стъпка, т.нар подготвителна фаза, насочена към оперативни групи. Надяваме се това да може да се състои във втората половина на тази година", добави Милен Кръстев.

През следващата година аграрното ведомство планира да продължи и с прием за втора стъпка. В рамките на уебинара стана ясно, че участието в първата стъпка няма да е задължително за подаване на проект във втора стъпка, но ще бъде предвидено предимство чрез критериите за подбор на проекти за оперативни групи сформирани чрез реализация на проект от подготвителната фаза.

Средствата, определени за интервенцията са 40 млн. евро, които ще бъдат разпределени в няколко приема на проектните предложения, които ще се състоят в следващите няколко години.

Подпомагането в първа стъпка ще е в размер на 15 000 евро, като проектите ще се изпълняват в срок до една година. 

В тази стъпка земеделски или горски стопани съвместно с друг участник могат да представят първоначална концепция за новаторски проект, като след одобрение на проекта ще се финансират дейности, свързани с неговото доразработване и привличане на участници с допълващи се знания и умения, които имат интерес от разработването на проекта. Тази стъпка така да се каже е предварителна фаза.

Подпомагането във втората стъпка, която обхваща същинското изпълнение на проектите е в размер на до 400 000 евро. В тази фаза вече сформираните вече оперативни групи ще могат да изпълнят новаторските си проекти си с потенциал за иновации. Тази стъпка е с по-голяма продължително, като може да продължи над 3 година.

В тази стъпка участниците в оперативната група по проекта, ще имат възможност при одобрение да пристъпят към същинското му изпълнение, като управляват проекта съвместно през периода до неговото приключване.

И в двете фази е възможно бенефициентите да получат финансиране в размер на 100% от одобрените разходи във връзка с целите на този тип проекти.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: