Има нова процедура за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план
12.07.2023 | 12:42 |
775 |
0
Има нова процедура за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план

Министерството на земеделието и храните обяви повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони  за периода 2023-2027 г. 

Целта е да бъде гарантирана по-широка представителност на неправителствения сектор и да бъдат попълнени незаетите групи с юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, частна дейност/кооперативни съюзи и наблюдатели.

Поканата е отправена към организации, работещи в сферата на общественополезна дейност и е насочена към следните незаети групи:

- защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

- гори;

- пчеларство. 

За организации с предмет на дейност в частна полза, поканата е отправена за попълване на незаетите групи в сферата на:

•           преработка на плодове и зеленчуци;

•           месопреработване;

•           млекопреработване;

•           производство и преработване на етерично-маслени, лекарствени, маслодайни и декоративни култури.

Повторната покана за участие в избор на наблюдатели с право на съвещателен глас се отправя за попълване на незаетите групи: развитие на микро, малки и средни предприятия в областта на неземеделския сектор в селските район; насърчаване на схеми за качество; вероизповедания.

Всяко заинтересовано лице може в срок до 17:30 ч. на 14 юли 2023 г. да подаде своето писмено заявление и придружаващи документи за участие до ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието и храните или на електронен адрес: [email protected]

Още информация - тук 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: