ДЗЕС 8 - да разсеем мъглата около практиката
29.12.2022 | 13:03 |
1237 |
0
ДЗЕС 8 - да разсеем мъглата около практиката

Вече стана ясно, че Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) ще бъдат водещи в новия програмен период на Обща селскостопанска политика (ОСП) и дори фермерите, които желаят да се откажат от европейски субсидии, трябва да ги спазват.

Гласувайте: Да се разреши ли поставянето на фотоволтаици на земеделска земя?

Според читатели на Агри.БГ една от практиките тъне в мъгла и неразбиране. Това е ДЗЕС 8 - Ротация на културите или други практики, като диверсификация.

Стандарти за минимален дял:
Най-малко 4 % от обработваемата земя на равнище земеделско стопанство, предназначена за непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар.
Най-малко 3 % от обработваемата земя на равнище земеделско стопанство, предназначена за непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар, когато земеделският стопанин се ангажира най-малко 7 % от обработваемата земя да е предназначена за непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар.
Най-малко 7 % от обработваемата земя на равнище земеделско стопанство, предназначена за непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар, както и междинни култури и култури, които обогатяват почвата с азот, отглеждани без използването на продукти за растителна защита, от които 3 % са непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар. За междинните култури държавите членки следва да използват тегловен коефициент 0,3.


Аделина Стоянова, директор в дирекция “Директни плащания” дава отговор на въпроса как земеделците могат да изпълнят тази практика и какво точно се изисква от тях.

За да можете да изпълните изискванията на ДЗЕС 8 по отношение на непроизводствените елементи, можете да използвате ландшафтната  инфраструктура за изпълнението на това изискване. 

За площите, с които ще изпълните изискването на ДЗЕС 8, ако върху тях извършвате допълнителни дейности, а не ги пазите само и върху тях не произвеждате продукция, можете да получите ставка от 286,33 евро на хектар

За всички площи, които са извън процента, с който изпълнявате изискванията на ДЗЕС-а, имате задължението да ги запазвате, да не ги унищожавате и ако върху тях извършвате определени дейности (те включват неизползване на продукти за растителна защита, почистването на тази ландшафтна инфраструктура и поддържането й в добро състояние да се извършва извън периода на гнездене на птиците, да премахвате инвазивни видове), тогава можете да получите допълнително подпомагане за цялата площ, която влиза в тази ландшафтна инфраструктура в размер на 696,86 евро на хектар.

На пръв поглед тази ставка изглежда висока, но обръщам внимание, че това е ставка на хектар. Като всеки един от елементите на ландшафта се преизчислява по предварително изчислени коефициенти, така че те могат да бъдат преобразувани в хектари”, каза експертът.

По думите й към момента земеделското ведомство работи по напредването на слоя, като са описани над 1/3 от елементите, включени в слой ландшафтна инфраструктура, намиращи се в земеделски земи. 

“По данни на слоя, с който разполагаме, около 10 хил. хектара е общата площ на тези ландшафтни елементи, които се намират в неземеделски земи и горски територии, които се допират до земеделски масиви”, заключи Аделина Стоянова.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: