Видеонаблюдение, везни и тестери ще получават финансиране по пчеларските интервенции
18.07.2023 | 12:43 |
1412 |
0
Видеонаблюдение, везни и тестери ще получават финансиране по пчеларските интервенции

През следващите пет години ще се финансира въвеждането на нови технологии в пчеларския сектор, които да наблюдават работата и състоянието на пчелното семейство. Това обясни за Агри.БГ Деница Динчева – директор на дирекция „Животновъдство“ към Министерството на земеделието.

Важно за всички кандидати по интервенции в сектор "Пчеларство"

Като пример тя посочи интегрирани системи за мониторинг и контрол на пчелните кошери, електронни контролни везни, GPS локатори и системи за охрана и видеонаблюдение за пчелините извън населените места. За да се облекчи трудът на земеделските стопани, ще се финансират и част от разходите при закупуване на средства за косене. 

Подкрепата за пчеларите по Първи стълб с пари от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще се прилага под формата на следните секторни интервенции по чл.55 от Регламента за стратегическите планове:

a) консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации;
б) инвестиции в материални и нематериални активи, както и други действия, включително действия за:
- борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
- подновяване на пчелните кошери, включително развъждане на пчели;
- рационализиране на подвижното пчеларство;
- инвестиции в материални и нематериални активи;
в) действия за подпомагане на лабораториите за анализа на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества;
г) действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери, включително развъждане на пчели;
д)  сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
е) популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукт.

Ще продължи подкрепата за закупуване на нови празни кошери, пчелни майки, рояци, ветеринарни лекарствени продукти срещу вароатозата и други болести по пчелите, за които има лицензирани за употреба лекарства, както и пчеларски инвентар

Нов момент е предвидената подкрепа за закупуване на отделни елементи на кошерите, за подмяна на бързо амортизиращите се такива, тестери за установяване на качествено и количествено наличие на агресори и болести. 

Ще продължи и подкрепата за практикуващите подвижно пчеларство чрез финансиране на до три премествания на пчелните кошери на паша. 

Финансова помощ ще се предоставя също и за модернизиране и обновяване на средствата за производство и първичния добив на пчелен мед и други пчелни продукти, обясни експертът.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: